Zinātnes projekts

Safari parks More piedalās zinātniskā pētījumā briežkopībā

Šodien arvien vairāk un biežāk domājam, kā dzīvot un rīkoties atbildīgi, lai saudzētu vidi, pasauli, kurā dzīvojam. Waste-free jeb bez atkritumu princips jo populārāks kļūst ne tikai katra cilvēka ikdienā, bet arī ražošanā. Pasaulē un arī Latvijā arvien vairāk ievieš bezatlikuma tehnoloģijas – tās rada mazāku vides piesārņojumu, kā arī pazemina produktu izmaksas.


Arī lopkopības nozarei attīstoties, jo aktuālāka kļūst efektīva saimniekošana jeb lopkopības procesā radušos pārpalikumu samazināšana no tiem iegūstot citus ekonomiski un bioloģiski vēl vērtīgākus produktus. To, ko mūsdienās pārstrādājot dzīvnieku, parasti izmetam ārā un kompensējam ar uztura bagātinātājiem un vitamīniem, senajos laikos cilvēki veiksmīgi pilnībā izmantoja. Tieši iekšējo orgānu lietošana nodrošināja veselību. Senie cilvēki ēda briedi sākot ar kuņģi un zarnām ar visu to saturu. Arī mūsdienās inuīti un citas ziemeļu tautas ziemas sezonā tādā veidā spēj uzņemt vitamīnus, fermentus un vērtīgos mikrobus ("probiotiķus" sava mikrobioma papildināšanai). Skrimšļos un saitēs slēpjas izejvielas (kolagēns, hondroitīns, glikozamīns) ādas skaistumam un locītavu veselībai. No asinīm var iegūt unikālus produktus pret "mazasinību".

2019.gada novembrī Safari parks More (ZS “Saulstari-1”) ar vairākiem sadarbības partneriem uzsākuši zinātnes sadarbības projektu ar mērķi nodrošināt bezatlikuma briežu pārstrādi, izstrādājot tehnoloģijas augstvērtīgu izejvielu iegūšanai, kas ir potenciāli pārstrādājumas produktos ar augstu pievienoto vērtību. Svarīgi ir izveidot tādu tehnoloģisko procesu, lai līdz ar galvenā produkta ražošanu tiktu lietderīgi izmantoti blakusprodukti. Projektā tiks izstrādātas tehnoloģijas pilnvērtīgai briežu izmantošanai un jaunu izejvielu – kolagēna un asins pulvera iegūšanai, ko kā izejvielas izmantot farmācijas un kosmētikas industrijās. Būtiski ir iegūt tīras un nepiesārņotas izejvielas. Papildu tam tiek izstrādāta tehnoloģija svaigas briežu gaļas derīguma termiņa pagarināšanai.


Pielietojot projektā izstrādātās tehnoloģijas kā briežaudzētājiem, tā citu sugu dzīvnieku audzētājiem, piemēram liellopu un aitu audzētājiem, būs iespēja piedāvāt tirgum inovatīvas, augstkvalitatīvas bioizejvielas, kas paredzētas izmantošanai pārtikas, farmācijas un kosmētikas sektoros. Vietējiem uzņēmējiem būs iespēja pārstrādāt un papildus ražot augstas pievienotās vērtības produktus no līdz šim neizmantotām izejvielām Latvijas un eksporta tirgum. 


Projekts (19-00-A01612-000002) “Mūsdienīga briežu, pilna cikla bioekonomiska bezatlikumu pārstrāde ar gala produktu – izejvielu ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un farmācijas industrijai iegūšanai” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovācijas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu. Projektu vada atzīta vaislas briežu audzēšanas saimniecība Latvijā SIA “Māras brieži” sadarbībā ar vairākiem partneriem, tostarp nozares biedrību “Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija”, pētniecības un ražošanas uzņēmumu AS “Biolat”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniekiem un briežaudzēšanas saimniecībām SIA “Zemitāni”, SIA “Dunduru pļavas” un ZS “Saulstari-1” (Safari parks More).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē